Links

Meer informatie over logopedie:
 
Vlaamse Vereniging voor Logopedisten:
 
Sprankel (Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen):
 
 
Stempreventie (tips i.v.m. stempreventie):
 
Informatiepunt voor ouders/kinderen over dyslexie en het nut van luisterboeken: 
 
Informatiepunt in verband met neurologische stoornissen:
 
Informatiepunt in verband met meertaligheid:
 
Informatie over ADHD en ADD:
 
 
 
 
KOMPAS Logopedische praktijk