Voor wie

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor diagnose, behandeling en opvolging van logopedische stoornissen.

Wij bieden logopedische behandeling voor:

 • Taalontwikkelingsproblemen
  De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. 
   
 • Articulatieproblemen
  Kinderen kunnen minder verstaanbaar zijn doordat één of meerdere spraakklanken niet of foutief worden uitgesproken (vb. lispelen, uitspraak /r/). 
  Ook studenten of beroepssprekers die omwille van hun opleiding of job nood hebben aan articulatietraining kunnen bij ons terecht.
   
 • Afwijkende mondgewoonten
  Duim- en vingerzuigen, open mondgedrag en infantiel slikken (met de tong tussen de tanden slikken). 
   
 • Leerproblemen
  Problemen bij het (leren) lezen, rekenen en schrijven.
   
 • Stemproblemen
  Heesheid, stemverlies en stemmisbruik (vb. bij stembandknobbels).
   
 • Neurologische stoornissen
  Spraak-, taal- en/of slikproblemen ten gevolge van een neurologische aandoening (vb. ALS, Parkinson) of een hersentrauma.

 

 

Contact

Logopedische praktijk Kompas
Kunstenstraat 1A
8930 Menen

Lindsey Hollebeke 0474/38.48.55
Marion Titecat 0472/85.81.22
Ashley Vandenbroucke 0496/29.71.84

KOMPAS Logopedische praktijk