Werking

U kan ons steeds telefonisch of via mail contacteren. Dit kan op eigen initiatief of na verwijzing van een arts, school, CLB, ... U kan vrijblijvend advies vragen.

  • We starten met een voorbereidend gesprek waarbij U alle nodige informatie krijgt over het verdere verloop.
  • Nadien wordt een diagnostisch onderzoek gepland.
  • De logopedist maakt een bilan op en dit wordt samen met U besproken.
  • Het dossier voor de mutualiteiten wordt opgemaakt in functie van (eventuele) terugbetaling. 
  • Na goedkeuring van de adviserend geneesheer wordt de therapie opgestart.
  • Plaats, tijd, frequentie wordt bij aanvang van de therapie in overleg bepaald. We streven naar vaste en regelmatige therapiemomenten.
     
Omdat hulpverlening vaak een samenwerking vanuit verschillende disciplines vereist, werken we nauw samen met de school, het CLB, artsen en orthodontisten. 

Contact

Logopedische praktijk Kompas
Kunstenstraat 1A
8930 Menen

Lindsey Hollebeke 0474/38.48.55
Marion Titecat 0472/85.81.22
Ashley Vandenbroucke 0496/29.71.84

KOMPAS Logopedische praktijk