Tarieven

We zijn allen geconventioneerd en de tarieven zijn wettelijk bepaald door het RIZIV (www.riziv.fgov.be)

Voor de meeste logopedische problematieken is een tussenkomst voorzien in de verplichte ziekteverzekering (reguliere terugbetalingstarief 75%). Indien U recht hebt op verhoogde terubetaling is het terugbetalingstarief 90%.

Indien er geen tussenkomst mogelijk is via de verplichte verzekering, voorzien de meeste mutualiteiten een tegemoetkoming via de aanvullende verzekering. Om deze tarieven te kennen neemt U best contact op met Uw mutualiteit.

KOMPAS Logopedische praktijk